bodur

boarding

İngilizce boarding "(gemiye veya bir taşıt aracına) binme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce board "(gemiye) binme, bindirme" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen border sözcüğünden alıntıdır.

bobin

Fransızca bobine "üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bob- "şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

boca

İtalyanca poggia "abanma, (gemi) yönünü rüzgâra çevirerek şahlanma" fiilinden alıntıdır. İtalyanca fiil İtalyanca podio "destek, dayanak, taban, ayak" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. ) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen podium sözcüğünden evrilmiştir.

bodoslama

Yeni Yunanca podóstamo veya podóstima ποδόσταμο/ποδόστημα z "geminin baş ve kıç ucundaki yatay direk" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §834.) Yunanca sözcük Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" ve Eski Yunanca stḗma στήμα z "durma, duruş" sözcüklerinin bileşiğidir.

bodrum

Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ipodrómos ὑποδρόμος z "yeraltı yolu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ipó ὑπο z "alt, altta" ve Yeni Yunanca drómos δρόμος z "sokak, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

bodur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bodur بودور- بوطور: Crassus & brevis staturae homo [kısa boylu ve şişman adam]

Köken

Türkiye Türkçesi çocuk dili ile eş kökenlidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bıdık maddesine bakınız.


22.07.2015
body

İngilizce body "gövde, vücut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bodig sözcüğünden evrilmiştir.

boğ|mak

Eski Türkçe boġ- "sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek" fiilinden evrilmiştir.

boğa

Eski Türkçe buka "sığırın erkeği" sözcüğünden evrilmiştir.

boğaz

Eski Türkçe boġuz "anatomide boğaz, her türlü dar geçit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- "sıkmak, özellikle boğaz sıkmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

boğum

Eski Türkçe boġım "eklem" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.