bohça

body

İngilizce body "gövde, vücut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bodig sözcüğünden evrilmiştir.

boğ|mak

Eski Türkçe boġ- "sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek" fiilinden evrilmiştir.

boğa

Eski Türkçe buka "sığırın erkeği" sözcüğünden evrilmiştir.

boğaz

Eski Türkçe boġuz "anatomide boğaz, her türlü dar geçit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- "sıkmak, özellikle boğaz sıkmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

boğum

Eski Türkçe boġım "eklem" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bohça
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
boġ: ˁaybatu'l-matāˁ wa rizmatuhu [eşya heybesi veya çıkını] Türkiye Türkçesi: [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
χef [Fa.] İki maˁnāya gelür. Evvelen boğça.

Köken

Eski Türkçe boġ "torba, bohça" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için boğ- maddesine bakınız.

Ek açıklama

+çA küçültme ekiyle "torbacık". • Farsça boχçe, Arapça būḳca (aynı anlamda) biçimleri Türkçeden alınmıştır. İtalyanca bagascia, İspanyolca bagaje/bagasa (aynı anlamda) 13. yy dolayında Türkçe veya Arapçadan aktarılmış olmalıdır.

Benzer sözcükler

bohçalamak

Bu maddeye gönderenler

bagaj


18.09.2017
bohem

Fransızca bohéme "Bohemyalı, çingene (17. yy), berduş, sanatçı (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bohême "Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.

bok

Eski Türkçe bok "1. küf, pas, 2. (Oğuzca) dışkı" sözcüğünden evrilmiştir.

boks

İngilizce box "1. döğüşmek, yumruk atmak, 2. boks sporu" sözcüğünden alıntıdır.

bokser

İngilizce boxer "1. döğüşçü, 2. döğüş köpeği, bir köpek cinsi, 3. boksör şortuna benzeyen erkek donu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce box "döğüşmek, yumruk atmak, boks sporu yapmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

boksit

Fransızca bauxite "alüminyum hidrat içeren bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1821 Pierre Berthier, Fr. mineralojist.) Fransızca sözcük Beaux "Güney Fransa'da bir köy" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.