borani

bonus

İng (Amer) bonus ikramiye, ödül Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet Lat bonum

bonzai

Jap bonsai 盆栽 z«çanak bitkisi», özel yöntemle yetiştirilen cüce ağaç Çin penzai a.a. § Çin pén zçanak, tepsi Çin zāi zdikmek, bitki yetiştirmek

bor

Fr bore borakstan elde edilen ametalik element YLat boracium a.a. (İlk kullanım: 1812 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı .) OLat borax

bora

Moğ boruğa(n) yağmur

boraks

Fr/İng borax bir mineral, sodyum borat OLat borach/borac a.a. Ar būraḳ بورق z [#brḳ] güherçile (potasyum nitrat) OFa *būrak a.a.

borani

[ Danişmend-Name, 1360]
Ki zerde zirve vü birinc borānī / Şuçuklar köftelü tolu herani [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
buġrā: (...) bir taˁām ismidir, bizim diyārlarda ˁacem yahnīsi ve baˁzı diyārlarda salma aşı dedikleridir ki borānī taˁbīr olunan taˁamdır ve borānī Buġrā χānī muharrefidir. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
borānī: be-tahsis ıspanak boranisi, aslında her türlü sebze kalyesi.

Fa būrānī بورانى zkesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi <<? Fa buġrā χānī öz Buġrā 10. yy'da yaşamış bir Türk hakanı

 börek

Not: Rivayete göre Türk hakanı Buğra Han veya Husrev Perviz'in kızı olan Būrān veya Halife Memun'un eşi olan bir başka Būrān onuruna adlandırılmıştır. Buna karşılık Ar barniyya, çoğ. baranī"çömlek, güveç".


09.09.2017
borazan

<< TTü boru-zen boru çalan, borazancı

borç1

Sogd pwrç ödünç alınan veya verilen şey ≈ Ave pərəti-ş ödünç alma veya verme EFa/Ave par- ödemek << HAvr *per-¹ -

borç2

Rus borşç борщ zpancar ve lahana ile yapılan bir çorba Rus borşçevik борщевик zayı baldıranı adı verilen baharlı ot, heracleum

borda

İt bordo geminin yanı ≈ Fr bord kenar, sınır

borderline

İng borderline sınır hattı, psikolojide hastalıkla sağlık arasındaki sınırda bulunan § İng border sınır, kenar İng line çizgi