borsa

borderline

İng borderline sınır hattı, psikolojide hastalıkla sağlık arasındaki sınırda bulunan § İng border sınır, kenar İng line çizgi

bordo

Fr bordeaux Bordeaux şarabına özgü koyu kırmızı renk öz Bordeaux Fransa'da bir kent << Lat Burdigala a.a.

bordro

Fr borderau çizelge, çizgilerle bölünmüş tablo Fr bord kenar, sınır Ger *bordhaz a.a.

bordür

Fr bordure kenarlık, çerçeve Fr border [den.] kenarlamak, yanına varmak, kenar veya sınır çizmek +(t)ura Fr bord kenar Ger *bordh- a.a. << HAvr *bʰerdʰ- kesmek

bornoz

Ar burnūs/burnus برنوس/برنس zMağrip'e özgü külahlı cübbe ≈ OLat birrus a.a.

borsa

[ Ceride-i Havadis - gazete, 1862]
borsa denilen Galata sarraf cemiyeti [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1874]
borsa komiseri saadetlü Abidin Beyefendinin kaleme alıp

İt borsa Fr bourse menkul değer çarşısı öz van der Burse 15. yy'da Felemenkli tüccar ailesi

Not: Aslı Bruges kentinde van der Burse konağında işleyen kumaş borsası anlamında iken kullanımda Fr bourse "para kesesi" kelimesinden etkilenmiştir. Türkiye'de ilk borsa 1871'de açılmıştır.

Bu maddeye gönderenler: karaborsa


10.12.2015
boru

<< ETü *burġu boynuz şeklinde üfleme çalgısı ETü bur- bükmek, helezoni şekil vermek +gU

boson

İng boson nükleer fizikte bir parçacık (İlk kullanım: 1947 Paul Dirac, İng. fizikçi.) öz Satyendra Nath Bose Hintli matematikçi (1894-1974)

bostan

Fa būstān/būyistān بوستان/بويستان zbahçe, özellikle çiçek bahçesi << OFa bōḏestān/bōyestān a.a. OFa bōḏ/bōy koku

boş

<< ETü boş serbest, salık, kayıtsız

boşa|mak

≈ ETü boşu- salmak, çözmek, serbest bırakmak ETü boş +U-