boru

bordo

Fr bordeaux Bordeaux şarabına özgü koyu kırmızı renk öz Bordeaux Fransa'da bir kent << Lat Burdigala a.a.

bordro

Fr borderau çizelge, çizgilerle bölünmüş tablo Fr bord kenar, sınır Ger *bordhaz a.a.

bordür

Fr bordure kenarlık, çerçeve Fr border [den.] kenarlamak, yanına varmak, kenar veya sınır çizmek +(t)ura Fr bord kenar Ger *bordh- a.a. << HAvr *bʰerdʰ- kesmek

bornoz

Ar burnūs/burnus برنوس/برنس zMağrip'e özgü külahlı cübbe ≈ OLat birrus a.a.

borsa

İt borsa Fr bourse menkul değer çarşısı öz van der Burse 15. yy'da Felemenkli tüccar ailesi

boru

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
borġūy [[üflenerek çalınan boru]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
tronbe [boru, borazan] - Fa: nafir - Tr: burgular; tronbeta [küçük boru] - Fa: nay - Tr: burguča

<< ETü *burġu boynuz şeklinde üfleme çalgısı ETü bur- bükmek, helezoni şekil vermek +gU

 bur-

Not: Kaşgarlı'da görülen borğuy biçimi açıklanmaya muhtaçtır. Keza TTü ilk hecedeki /o/ sesi düşündürücüdür.

Benzer sözcükler: boru çiçeği, boru hattı, soba borusu, su borusu

Bu maddeye gönderenler: borazan


24.02.2015
boson

İng boson nükleer fizikte bir parçacık (İlk kullanım: 1947 Paul Dirac, İng. fizikçi.) öz Satyendra Nath Bose Hintli matematikçi (1894-1974)

bostan

Fa būstān/būyistān بوستان/بويستان zbahçe, özellikle çiçek bahçesi << OFa bōḏestān/bōyestān a.a. OFa bōḏ/bōy koku

boş

<< ETü boş serbest, salık, kayıtsız

boşa|mak

≈ ETü boşu- salmak, çözmek, serbest bırakmak ETü boş +U-

bot1

Fr botte kalın ve kaba ayakkabı, postal