boya|mak

botanik

Fr botanique bitkilere ilişkin, bitki bilimi EYun botanikē βοτανικός za.a. EYun botánē βοτάνη zot, kendinden yetişen bitki +ik°

botoks

marka Botox [abb.] botulinum toxin-A maddesinin ticari adı (İlk kullanım: 1989 Allergan Corp., ABD ilaç firması.) İng botulinum toxin § YLat botulinum botulizme yol açan bakteri (İlk kullanım: 1895 Emile Van Ermengem, Alm. biyolog.) (YLat botulismus şarküteri ürünlerinin bozulmasına yol açan bir bakteri enfeksiyonu (İlk kullanım: 1870 Justinus Kerner, Alm. tabip.) Lat botulus sosis ) İng toxin zehir

bowling

İng bowling ağır toplarla oynanan bir oyun Fr boule top, ağır toplarla oynanan bir oyun +ing << OLat bulla top

boy

<< ETü bod 1. duruş, kamet, dikey uzunluk, 2. aşiret, ulus, kavim << ETü *bodu

boya

<< ETü boduġ yakı, kına, boya ETü bodu- boyamak +I(g)

boya|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
örtlüg yérke boduyu çalarlar [(cehennem zebanileri onları) alevli yere çakıp çarparlar] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tōnuġ boḏudı [giysiyi boyadı], ol oḳın urdı keyikni yıġaça boḏudı [okunu vurdu, geyiği ağaca yapıştırdı]

<< ETü bodu- çalmak, yapıştırmak, boyamak ETü bod ? +U-

Not: Clauson 297 ve 300 varsayımsal *bod "renk" kökünden türetir. • Sonseste ETü /u/ > OTü /a/ evrimi standarttır. Karş. boşa-.

Benzer sözcükler: boyanmak, boyatmak

Bu maddeye gönderenler: boya


04.10.2017
boyar

Rus boyar büyük arazi sahibi KTü bay zengin

boykot

İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi öz J. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897)

boylam

TTü boyla- +Im

boyler

İng boiler kaynama kazanı İng boil kaynamak +er EFr bouiller a.a. << OLat bullire kabarcıklanmak, kaynamak Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top << HAvr *bew- şiş, yuvarlak

boynuz

≈ ETü müñüz boynuz