boyun

boykot

İngilizce boycott "bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük J. Cunningham Boycott "İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897)" özel adından türetilmiştir.

boylam

Türkiye Türkçesi boyla- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

boyler

İngilizce boiler "kaynama kazanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce boil "kaynamak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen bouiller fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince bullire "kabarcıklanmak, kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bew- "şiş, yuvarlak" biçiminden evrilmiştir.

boynuz

Eski Türkçe müñüz "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

boyoz

Lad boyoz "İzmir'e özgü bir tür poğaça" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Lad boyo sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İspanyolca bollo "küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İspanyolca sözcük Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden evrilmiştir.

boyun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
boyn [[insan ya da hayvan boynu. Kılıç kabzasına 'kılıç boynı', bıçak sapına 'biçek boynı' denir.]] Türkiye Türkçesi: boğunbağı [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
Behruz bey de fesini, boyunbağısını düzelttikten (...) sonra

Köken

Eski Türkçe boyın "baş ile gövde arasındaki eklem" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

boynu bükük, boyun eğmek, boyunbağı

Bu maddeye gönderenler

boncuk, boyunduruk


30.03.2015
boyunduruk

Eski Türkçe boynduruk "öküz oyunduruğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boyın sözcüğünden Eski Türkçe +dUrUk ekiyle türetilmiştir.

boyut

Türkiye Türkçesi boy sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

boz

Eski Türkçe bōz "bulanık renkli, gri veya kahverengi" sözcüğünden evrilmiştir.

boz|mak

Eski Türkçe buz- "yıkmak, harap etmek" fiilinden evrilmiştir.

boza

Eski Türkçe buχsı veya buχsum "boza" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen būza veya buχsum sözcüğü ile eş kökenlidir.