boz|mak

boyoz

Lad boyoz [çoğ.] İzmir'e özgü bir tür poğaça Lad boyo ≈ İsp bollo küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek << Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top

boyun

<< ETü boyın baş ile gövde arasındaki eklem

boyunduruk

<< ETü boynduruk öküz oyunduruğu ETü boyın +dUrUk

boyut

TTü boy +Ut

boz

<< ETü bōz bulanık renkli, gri veya kahverengi

boz|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
Taŋut bodunıġ buzdım [Tangut boylarını bozdum] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ew buzdı [[ev yıktı]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
destruo [tahrip etmek] - buzarmen, buzdum (...) ruina - Tr: buzov [bozuk] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mühr bozmak, kız bozmak (...) bozuşmak TTü: bozuntu [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bozundu: Harabe, dökündü, enkaz.

<< ETü buz- yıkmak, harap etmek

Benzer sözcükler: bağbozumu, başıbozuk, bozdurmak, bozma, bozulmak, bozum, bozuntu, bozuşmak, bozuşuk

Bu maddeye gönderenler: boz (börü, burçin, porsuk, pörsü-), bozgun, bozuk, yapboz


20.09.2017
boza

≈ ETü buχsı/buχsum boza ≈ Fa būza/buχsum a.a.

bozgun

TTü boz- +gIn

bozlak

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

<< TTü bögrek bir organ, böbrek ETü bögür a.a. +Ak