bozgun

boyunduruk

<< ETü boynduruk öküz oyunduruğu ETü boyın +dUrUk

boyut

TTü boy +Ut

boz

<< ETü bōz bulanık renkli, gri veya kahverengi

boz|mak

<< ETü buz- yıkmak, harap etmek

boza

≈ ETü buχsı/buχsum boza ≈ Fa būza/buχsum a.a.

bozgun

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bozğun: Turbatus, depravatus, ex clade superstes [bozulmuş, yenik] & ipsa turbatio, clades [yenilgi, hezimet] [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
bozġunluk, hezīmet manasınadır.

TTü boz- +gIn

 boz-

Benzer sözcükler: bozguna uğramak, bozguncu, bozgunluk


24.09.2017
bozlak

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

<< TTü bögrek bir organ, böbrek ETü bögür a.a. +Ak

böbürlen|mek

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

böcek

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.