bozuk

boz

<< ETü bōz bulanık renkli, gri veya kahverengi

boz|mak

<< ETü buz- yıkmak, harap etmek

boza

≈ ETü buχsı/buχsum boza ≈ Fa būza/buχsum a.a.

bozgun

TTü boz- +gIn

bozlak

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

bozuk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bozuḳ ew [[harap olmuş ev]] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bozuk düzen (...) bozuk para

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

 boz-

Not: Halk müziğinde bir çalgı olan bozuk muhtemelen ayrı sözcük olup bozlamak "böğürmek" fiiliyle alakalıdır.

Benzer sözcükler: başıbozuk, bozuk para, bozukluk, çiçek bozuğu, delibozuk


22.07.2015
böbrek

<< TTü bögrek bir organ, böbrek ETü bögür a.a. +Ak

böbürlen|mek

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

böcek

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.

böğ

<< ETü bȫg bir tür büyük ve zehirli örümcek

böğür

<< ETü bögür böbrek Moğ bögere böbrek, testis Moğ *böge- top, yumru