brülör

broşür

Fransızca brochure "kitapçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brocher "saplamak, şiş veya çuvaldızla dikmek, kitabı ciltlemek amacıyla dikmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

brownie

İngilizce brownie "«kahverengicik», amerikan tarzı çikolatalı kek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce brown "kahverengi" sözcüğünden türetilmiştir.

brötel

Fransızca bretelle "at dizgini, pantolon askısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca britil "dizgin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *breghd- biçiminden evrilmiştir.

bröve

Fransızca brevet "imtiyaz veya ödül belgesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bref "kısa yazı, mektup, belge" sözcüğünden türetilmiştir.

brunch

İngilizce brunch "öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce breakfast "kahvaltı" ve İngilizce lunch "öğle yemeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

brülör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1955]
komple mazot brülör takımı kullanılmış vaziyette satılıktır

Köken

Fransızca bruleur "ateşleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brûler "yakmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.


12.01.2015
brüt

Fransızca brut "1. çiğ, pişmemiş, kaba, 2. işlenmemiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince brutus "ağır, hantal, kaba, aptal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷruh₂-tó-s (*gʷrū-tó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷreh₂- (*gʷrā-) "ağır" kökünden türetilmiştir.

bu1

Eski Türkçe bu "işaret sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir.

bu2

Farsça būy بوى z "güzel koku, parfüm" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bōy veya bōḏ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baoḏa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

buat

Fransızca boîte "kutu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen buxida sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyksís, pyksid- πυξίς, πυξιδ- z sözcüğünden alıntıdır.

bubi tuzağı

İngilizce booby trap "«aptal tuzağı», başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce booby "aptal, salak, ördek" sözcüğünden türetilmiştir.