brahman

börkenek

TTü börk bir tür başlık, külah +AnAk

börtü böcek

?

börü

<< ETü böri kurt ≈? ETü boz boz (renk)

börülce

ETü bögür böbrek +çA

böyle

<< TTü bu ile

brahman

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Brahmanisme [Fr.]: brehmen برهمن mezhebi.

Hind brahmán Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse Sans brahmán ब्रह्मन् zrahip Sans bráhma Hindu inancında evrenin ruhu, mutlak varlık


19.12.2014
brakisefal

Fr brachycéphale kısa kafalı § EYun braχýs βραχύς zkısa (<< HAvr *mréǵʰ-u-s a.a. ) EYun képhalos κέφαλος zkafa

branda

İt branda asker yatağı, hamak <? İt brandire kılıç çekmek, açmak

branş

Fr branche ağaç dalı, meslek dalı << OLat branca hayvan ayağı, pençe

bravo

Fr bravo (müzikte ve sahne sanatlarında) alkış sözü, aferin İt bravo 1. cesur, gözüpek, 2. alkış sözü

bre

~? Arn bre kardeş İllyr bra kardeş (hitap)