brakisefal

börtü böcek

?

börü

<< ETü böri kurt ≈? ETü boz boz (renk)

börülce

<< TTü bögrüce böbrek; fasulye ETü bögür böbrek +çA

böyle

<< TTü bu ile

brahman

Hind brahmán Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse Sans brahmán ब्रह्मन् zrahip Sans bráhma Hindu inancında evrenin ruhu, mutlak varlık

brakisefal

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Brakisefal camiasının Alpen adı verilen zümresine mensubiyetlerini kabul ettiklerini söyledi.

Fr brachycéphale kısa kafalı § EYun braχýs βραχύς zkısa (<< HAvr *mréǵʰ-u-s a.a. ) EYun képhalos κέφαλος zkafa

Benzer sözcükler: brakisefali


12.01.2015
branda

İt branda asker yatağı, hamak <? İt brandire kılıç çekmek, açmak

branş

Fr branche ağaç dalı, meslek dalı << OLat branca hayvan ayağı, pençe

bravo

Fr bravo (müzikte ve sahne sanatlarında) alkış sözü, aferin İt bravo 1. cesur, gözüpek, 2. alkış sözü

bre

~? Arn bre kardeş İllyr bra kardeş (hitap)

break

İng break 1. kırmak, kırık, 2. fasıla, ara << Ger *brek- kırmak << HAvr *bʰreg- a.a.