bre

brahman

Hind brahmán Hindistan'da ruhban sınıfına mensup kimse Sans brahmán ब्रह्मन् zrahip Sans bráhma tanrısal ruh, mutlak varlık

brakisefal

Fr brachycéphale kısa kafalı § EYun braχýs βραχύς zkısa (<< HAvr *mréǵʰ-u-s a.a. ) EYun képhalos κέφαλος zkafa

branda

İt branda asker yatağı, hamak <? İt brandire kılıç çekmek, açmak

branş

Fr branche ağaç dalı, meslek dalı << OLat branca hayvan ayağı, pençe

bravo

Fr bravo (müzikte ve sahne sanatlarında) alkış sözü, aferin İt bravo 1. cesur, gözüpek, 2. alkış sözü

bre

"hitap ünlemi" [ anon., Ebâmüslim-nâme terc., <1500]
bre koman deyü feryād eyledi mere [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Herze merze söyleme mre itüm kâfir

~? Arn bre kardeş İllyr bra kardeş (hitap)

Not: Türkçenin Rumeli ağızlarına özgü hitap ünlemidir. Türkçe ve Rumca başta olmak üzere çeşitli Balkan dillerine Arnavutçadan girmiş olması muhtemeldir. b>m kararsızlığı Arnavutçada tipiktir. Karş. Arn bre/more, Yun bré/moré, Bulg bre/more (a.a.). Arnavutça sözcüğün kökteşleri için birader maddesine bakınız.

Benzer sözcükler: vre

Bu maddeye gönderenler: be, habire, hodri


02.06.2015
break

İng break 1. kırmak, kırık, 2. fasıla, ara << Ger *brek- kırmak << HAvr *bʰreg- a.a.

brendi

İng brandy şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki Hol brandewijn yakılmış şarap Hol branden yakmak Ger *brennan, brand- yanmak << HAvr *bʰrew- yanmak

briç

İng bridge2 bir kâğıt oyunu İng biritch a.a. [esk.] ?

brifing

İng briefing kısa bilgilendirme konuşması İng brief 1. kısa, 2. özet, kısa not, mektup +ing Fr bref a.a. << Lat brevis kısa << HAvr *mréǵʰ-u-s a.a.

briket

Fr briquette [küç.] tuğlacık Fr brique tuğla +et° Hol bricke kırık, kırma, tuğla Ger *brekan kırmak << HAvr *bʰreg- a.a.