brom

briyantin

Fransızca brillantine "1. çok parlak bir tür ipek [esk.], 2. parlatıcı saç veya sakal yağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brillant "parlak, parıldayan" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca briller "parlamak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil İtalyanca aynı anlama gelen brillare fiilinden alıntıdır.

broderi

Fransızca broderie "tığla işleme, nakış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca broder "tığla işlemek, nakşetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen brosder fiilinden evrilmiştir. Eski Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *bruzdan biçiminden evrilmiştir.

brokar

Fransızca brocart "kabartma işlemeli ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca broccato "kabartmalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca broccare "kabarmak [esk.]" fiilinden türetilmiştir.

broker

İngilizce broker "ticarette aracı, komisyoncu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen brochier sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince broccator "fıçıcı, a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince broccare "fıçıdan bardakla şarap veya içki satmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

brokoli

İngilizce broccoli "karnabahara benzer bir sebze" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca broccolo "tomurcuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca brocco "kabarık, şişik" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

brom
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
brom: cism-i kimyevīdir.

Köken

Fransızca brome "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: A. J. Balard, Fr. kimyacı (1802-1876).) Fransızca sözcük Eski Yunanca brómos βρόμος z "pis koku" sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

bromür


10.01.2018
bronş

Fransızca bronche "nefes borusunun ana dalları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca brónχos βρόνχος z "yutak veya nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷro-nkh₃- (*gʷro-nko-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerh₃- (*gʷer-) "yutmak" kökünden türetilmiştir.

brontozor

İngilizce brontosaurus "bir tür dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 O. C. Marsh, Amer. zoolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca brontē βροντή z "gökgürültüsü" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir.

bronz

Fransızca bronze "tunç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bronzo "çan yapımında kullanılan bakırlı alaşım, tunç veya pirinç (13. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça birinc برنج z "bir bakır alaşımı" sözcüğünden alıntıdır.

broş

Fransızca broche "1. şiş, 2. süs iğnesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brocher "saplamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

broşet

Fransızca brochette "küçük şiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca broche "şiş" sözcüğünün küçültme halidir.