bronz

broker

İngilizce broker "ticarette aracı, komisyoncu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen brochier sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince broccator "fıçıcı, a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince broccare "fıçıdan bardakla şarap veya içki satmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

brokoli

İngilizce broccoli "karnabahara benzer bir sebze" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca broccolo "tomurcuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca brocco "kabarık, şişik" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

brom

Fransızca brome "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: A. J. Balard, Fr. kimyacı (1802-1876).) Fransızca sözcük Eski Yunanca brómos βρόμος z "pis koku" sözcüğünden türetilmiştir.

bronş

Fransızca bronche "nefes borusunun ana dalları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca brónχos βρόνχος z "yutak veya nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷro-nkh₃- (*gʷro-nko-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerh₃- (*gʷer-) "yutmak" kökünden türetilmiştir.

brontozor

İngilizce brontosaurus "bir tür dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 O. C. Marsh, Amer. zoolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca brontē βροντή z "gökgürültüsü" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir.

bronz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
bronz: Tunç; bakır ile kalay mahlutu

Köken

Fransızca bronze "tunç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bronzo "çan yapımında kullanılan bakırlı alaşım, tunç veya pirinç (13. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça birinc برنج z "bir bakır alaşımı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için pirinç2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

13. yy'da beliren İtalyanca sözcüğün kaynağı akademik literatürde belirsiz kabul edilir. Ancak Farsça/Türkçe pirinç bağlantısı bizce aşikardır.

Benzer sözcükler

bronze, bronzlaşmak


08.08.2020
broş

Fransızca broche "1. şiş, 2. süs iğnesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brocher "saplamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

broşet

Fransızca brochette "küçük şiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca broche "şiş" sözcüğünün küçültme halidir.

broşür

Fransızca brochure "kitapçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brocher "saplamak, şiş veya çuvaldızla dikmek, kitabı ciltlemek amacıyla dikmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

brownie

İngilizce brownie "«kahverengicik», amerikan tarzı çikolatalı kek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce brown "kahverengi" sözcüğünden türetilmiştir.

brötel

Fransızca bretelle "at dizgini, pantolon askısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca britil "dizgin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *breghd- biçiminden evrilmiştir.