bu kıyamet hangi ülke saatine göre kopacak lan

brötel

Fransızca bretelle "at dizgini, pantolon askısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca britil "dizgin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *breghd- biçiminden evrilmiştir.

bröve

Fransızca brevet "imtiyaz veya ödül belgesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bref "kısa yazı, mektup, belge" sözcüğünden türetilmiştir.

brunch

İngilizce brunch "öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce breakfast "kahvaltı" ve İngilizce lunch "öğle yemeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

brülör

Fransızca bruleur "ateşleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brûler "yakmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

brüt

Fransızca brut "1. çiğ, pişmemiş, kaba, 2. işlenmemiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince brutus "ağır, hantal, kaba, aptal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷruh₂-tó-s (*gʷrū-tó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷreh₂- (*gʷrā-) "ağır" kökünden türetilmiştir.

bu1

Eski Türkçe bu "işaret sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir.

bu2

Farsça būy بوى z "güzel koku, parfüm" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bōy veya bōḏ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baoḏa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

buat

Fransızca boîte "kutu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen buxida sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyksís, pyksid- πυξίς, πυξιδ- z sözcüğünden alıntıdır.

bubi tuzağı

İngilizce booby trap "«aptal tuzağı», başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce booby "aptal, salak, ördek" sözcüğünden türetilmiştir.

bucak

Eski Türkçe buçġak "kesim, kesit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- "kesmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bucurgat

Yeni Yunanca bozargátis veya butzargátis μβοζαργάτης/μβυτζαργάτης z "yelken ipi manivelası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ergátis εργάτης z "1. işçi, amele, 2. makina, manivela" sözcüğünden türetilmiştir.