buğday

Budizm

Fr Bouddhisme Buda dini +ism° Sans Buddha बुद्ध zaydınlanmış, uyanık, ermiş

budun

ETü bodun [çoğ.] boylar, halk ETü bod(u) boy, aşiret +An2

buffalo

İng buffalo bir tür yaban sığırı İt bufalo a.a. << Lat būbalus a.a. EYun boúbalis βούβαλις zAfrika'ya özgü bir yaban sığırı EYun boûs βούς zdavar, sığır << HAvr *gʷṓw-s a.a.

buffer

İng buffer 1. tampon, çarpışma etkisini yumuşatan ara birim, 2. elektronik iletişimde ara depolama birimi onom buff küt ve boğuk ses çıkarmak +er

bug

İng bug 1. böcek, cin, 2. sistemde (özellikle dijital ortamda) arıza Welsh bwg hayalet, cin

buğday

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
buġday evininçe [buğday tanesi kadar] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
buġday: al-ḥinṭa [[Barsgan ahalisi buġday diyemez, budġay der]]

<< ETü buġday ETü budġay buğday <? ETü butık «bacakçık», bitki sapı? +(g)Ay

 budak

Not: Karş. Moğ budaġan (a.a.). Moğolca biçim, Türkçe asli biçimin budġay olabileceğini düşündürür. "Bacak" > "bitki sapı" bağlantısı için karş. OTü baltır "1. baldır, 2. bitki sapı". • Sözcüğün kökenine ilişkin çeşitli görüşler için karş. Stachowski 93-95.


04.10.2017
buğra

<< ETü buġra erkek deve

buğu

<< ETü bu buhar

buğz

Ar buġḍ بُغْض z [#bġḍ fuˁl msd.] kin, nefret Ar baġuḍa بَغُضَ znefret etti

buhar

Ar buχār بُخَار z [#bχr fuˁāl ] buhar, buğu Ar baχara بَخَر ztüttü

buhran

Ar buḥrān بحران z [#bḥr fuˁlān msd.] hastalığın dönüm noktası, kriz Aram bəḥrānā בחרנא z [#bḥr] 1. sınav, sınayış, 2. hastalığın dönüm noktası, kriz Aram bəḥar בְּחַר zsınama, yargılama