buat

brunch

İngilizce brunch "öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce breakfast "kahvaltı" ve İngilizce lunch "öğle yemeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

brülör

Fransızca bruleur "ateşleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brûler "yakmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

brüt

Fransızca brut "1. çiğ, pişmemiş, kaba, 2. işlenmemiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince brutus "ağır, hantal, kaba, aptal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷruh₂-tó-s (*gʷrū-tó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷreh₂- (*gʷrā-) "ağır" kökünden türetilmiştir.

bu1

Eski Türkçe bu "işaret sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir.

bu2

Farsça būy بوى z "güzel koku, parfüm" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bōy veya bōḏ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baoḏa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

buat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"elektrik bağlantı kutusu" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
yeraltı kablosu, 10 aded kofre (muhtelif), 11 aded buvat

Köken

Fransızca boîte "kutu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen buxida sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyksís, pyksid- πυξίς, πυξιδ- z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için pusula maddesine bakınız.


29.05.2015
bubi tuzağı

İngilizce booby trap "«aptal tuzağı», başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce booby "aptal, salak, ördek" sözcüğünden türetilmiştir.

bucak

Eski Türkçe buçġak "kesim, kesit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- "kesmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bucurgat

Yunanca bozargátis veya butzargátis μβοζαργάτης/μβυτζαργάτης z "yelken ipi manivelası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Yunanca ergátis εργάτης z "1. işçi, amele, 2. makina, manivela" sözcüğünden türetilmiştir.

buçuk

Eski Türkçe bıçuk "kesilmiş parça, yarım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

buda|mak

Eski Türkçe buta- "dal kesmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe būt "bacak, ağaç dalı" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.