buda|mak

buat

Fransızca boîte "kutu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen buxida sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyksís, pyksid- πυξίς, πυξιδ- z sözcüğünden alıntıdır.

bubi tuzağı

İngilizce booby trap "«aptal tuzağı», başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce booby "aptal, salak, ördek" sözcüğünden türetilmiştir.

bucak

Eski Türkçe buçġak "kesim, kesit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- "kesmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bucurgat

Yunanca bozargátis veya butzargátis μβοζαργάτης/μβυτζαργάτης z "yelken ipi manivelası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Yunanca ergátis εργάτης z "1. işçi, amele, 2. makina, manivela" sözcüğünden türetilmiştir.

buçuk

Eski Türkçe bıçuk "kesilmiş parça, yarım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

buda|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yıġāç butandı [ağaç budandı]

Köken

Eski Türkçe buta- "dal kesmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe būt "bacak, ağaç dalı" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için but maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

budanmak, budatmak


17.03.2015
budak

Eski Türkçe butık veya butak "ağaç dalı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe būt "bacak" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

budala

Arapça bdl kökünden gelen budalāˀ بُدَلاء z "abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badīl بديل z "abdal" sözcüğünün fuˁalāˀ vezninde çoğuludur.

Budizm

Fransızca Bouddhisme "Buda dini" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Sanskritçe Buddha बुद्ध z "aydınlanmış, uyanık, ermiş" sözcüğünden türetilmiştir.

budun

Eski Türkçe bodun "boylar, halk" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bod(u) "boy, aşiret" sözcüğünün çoğuludur.

buffalo

İngilizce buffalo "bir tür yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bufalo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen būbalus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca boúbalis βούβαλις z "Afrika'ya özgü bir yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca boûs βούς z "davar, sığır" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓw-s biçiminden evrilmiştir.