budak

bubi tuzağı

İng booby trap «aptal tuzağı», başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek İng booby aptal, salak, ördek

bucak

<< ETü buçġak kesim, kesit ETü bıç- kesmek +(g)Ak

bucurgat

≈ Yun bozargátis/butzargátis μβοζαργάτης/μβυτζαργάτης zyelken ipi manivelası Yun ergátis εργάτης z1. işçi, amele, 2. makina, manivela

buçuk

<< ETü bıçuk kesilmiş parça, yarım ETü bıç- +Uk

buda|mak

<< ETü buta- dal kesmek ETü būt bacak, ağaç dalı +(g)A-

budak

ETü: "dal" [ Uygurca Budist metinler, <1000]
aşok sögütniŋ butıkı [aşoka ağacının dalı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
butık [[dal. Te harfinin ünlüsü hem nasblı butak hem kesreli butık olabilir.]] (...) butık [[atın but derisi çıkarılarak yapılan ve kımız ve benzeri şeyleri saklamaya yarayan tulum]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
budak: dal. Ramus. TTü: "... dal izi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
budak: Ağacın dal olacak sürgünü ve filizi. Kesilmiş budaktan kalan eser.

<< ETü butık/butak ağaç dalı ETü būt bacak +Ak

 but

Not: Esasen "dal" anlamındayken, en geç 19. yy'da "ağaç gövdesindeki dal izi" anlamı öne geçmiş görünüyor. • ETü +Ik ve Ak küçültme ekleriyle iki varyant biçim (butık ve butak) görülür.

Benzer sözcükler: budaklanmak, dal budak

Bu maddeye gönderenler: buğday, dişbudak


25.02.2019
budala

Ar budalāˀ بُدَلاء z [#bdl fuˁalāˀ çoğ.] abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe Ar badīl بديل z [t.] abdal

Budizm

Fr Bouddhisme Buda dini +ism° Sans Buddha बुद्ध zaydınlanmış, uyanık, ermiş

budun

ETü bodun [çoğ.] boylar, halk ETü bod(u) boy, aşiret +An2

buffalo

İng buffalo bir tür yaban sığırı İt bufalo a.a. << Lat būbalus a.a. EYun boúbalis βούβαλις zAfrika'ya özgü bir yaban sığırı EYun boûs βούς zdavar, sığır << HAvr *gʷṓw-s a.a.

buffer

İng buffer 1. tampon, çarpışma etkisini yumuşatan ara birim, 2. elektronik iletişimde ara depolama birimi onom buff küt ve boğuk ses çıkarmak +er