buhur

buğra

Eski Türkçe buġra "erkek deve" sözcüğünden evrilmiştir.

buğu

Eski Türkçe bu "buhar" sözcüğünden evrilmiştir.

buğz

Arapça bġḍ kökünden gelen buġḍ بُغْض z "kin, nefret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġuḍa بَغُضَ z "nefret etti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

buhar

Arapça bχr kökünden gelen buχār بُخَار z "buhar, buğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baχara بَخَر z "tüttü" fiilinin fuˁāl vezninde türevidir.

buhran

Arapça bḥr kökünden gelen buḥrān بحران z "hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bḥr kökünden gelen bəḥrānā בחרנא z "1. sınav, sınayış, 2. hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bəḥar בְּחַר z "sınama, yargılama" sözcüğünden türetilmiştir.

buhur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
kelisā [kilise] buχūrından yüzine, gözine tütsi virdi.

Köken

Arapça bχr kökünden gelen baχūr veya buχūr بَُخُور z "tütsü" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için buhar maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

buhuru meryem

Bu maddeye gönderenler

buhurdan


09.09.2017
buhurdan

Farsça baχūrdān بخوردان z "tütsü kabı" sözcüğünden alıntıdır.

buji

Fransızca bougie "1. kandil yapımında kullanılan balmumu [esk.], fitilli mum (aydınlatma aracı)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bougie "Cezayir'de eskiden balmumu ihraç eden bir liman, Becaya" özel adından türetilmiştir.

bukağı

Eski Türkçe bukaġu "hayvanlara vurulan köstek, pranga" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe buka "boğa" sözcüğünden Eski Türkçe +AgU ekiyle türetilmiştir.

bukalemun

Arapça (a)būḳalamūn بو قلمون z "1. renk değiştiren ipekli kumaş, canfes, 2. mec. rengi değişen her şey, özellikle renk değiştiren bir sürüngen, chamaeleon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ipokálamōn υποκάλαμων z "hasır yaygı? çubuklu? " sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Reinhart Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes sf. I.6-7) (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kálamos κάλαμος z "kamış, çubuk" sözcüğünden hypo+ önekiyle türetilmiştir.

buke

Fransızca bouquet "1. çalı yumağı, çiçek demeti, 2. çiçek rayihası, 3. şarap rayihası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bosquet "çalılık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bosc "orman" sözcüğünün küçültme halidir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Germence bir sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "yetişmek, (bitki) büyümek" biçiminden evrilmiştir.