buke

buhur

Arapça bχr kökünden gelen baχūr veya buχūr بَُخُور z "tütsü" sözcüğünden alıntıdır.

buhurdan

Farsça baχūrdān بخوردان z "tütsü kabı" sözcüğünden alıntıdır.

buji

Fransızca bougie "1. kandil yapımında kullanılan balmumu [esk.], fitilli mum (aydınlatma aracı)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bougie "Cezayir'de eskiden balmumu ihraç eden bir liman, Becaya" özel adından türetilmiştir.

bukağı

Eski Türkçe bukaġu "hayvanlara vurulan köstek, pranga" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe buka "boğa" sözcüğünden Eski Türkçe +AgU ekiyle türetilmiştir.

bukalemun

Arapça (a)būḳalamūn بو قلمون z "1. renk değiştiren ipekli kumaş, canfes, 2. mec. rengi değişen her şey, özellikle renk değiştiren bir sürüngen, chamaeleon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ipokálamōn υποκάλαμων z "hasır yaygı? çubuklu? " sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Reinhart Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes sf. I.6-7) (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kálamos κάλαμος z "kamış, çubuk" sözcüğünden hypo+ önekiyle türetilmiştir.

buke
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"güzel koku, rayiha (özellikle şarapta)" [RHKaray, 1960 yılından önce]
berrak değildir ama kokuludur, bukesi enfestir

Köken

Fransızca bouquet "1. çalı yumağı, çiçek demeti, 2. çiçek rayihası, 3. şarap rayihası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bosquet "çalılık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bosc "orman" sözcüğünün küçültme halidir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Germence bir sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "yetişmek, (bitki) büyümek" biçiminden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

buket, obua


01.01.2011 den önce
buket

Fransızca bouquette "küçük çiçek demeti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bouquet "çiçek demeti" sözcüğünün küçültme halidir.

bukle

Fransızca bouclé "tokalı, halkalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca boucle "toka" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince buccula "miğferin çene kayışı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince bucca "ağız" sözcüğünün küçültme halidir.

buklet

İngilizce booklet "kitapçık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce book "kitap" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bôk sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bôk-s "tablet, levhası" biçiminden alıntıdır.

bul|mak

Eski Türkçe bul- "1. nail olmak, edinmek [geçişsiz fiil], 2. bulmak [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

bula|mak

Eski Türkçe bulġa- "1. karıştırmak, bulandırmak, 2. (su) kaynamak" fiilinden evrilmiştir.