bulan|mak

buklet

İng booklet kitapçık İng book kitap << Eİng bôk a.a. Ger *bôk-s tablet, levhası

bul|mak

<< ETü bul- 1. nail olmak, edinmek [geçişsiz fiil], 2. bulmak [geçişli fiil]

bula|mak

<< ETü bulġa- 1. karıştırmak, bulandırmak, 2. (su) kaynamak

bulak

ETü bulak pınar, yerden kaynayan su << ETü bulġak kaynama, kaynaşma ETü bula-/bulġa- kaynamak +Uk

bulamaç

ETü bulġama aş unlu haşlama yemeği ETü bulġa- karıştırmak, pişirmek

bulan|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köŋül bulġandı [[içinde pis şeyler bulunan bir şey yediği için midesi kaynadı]], él bulġandı [[memleket karışıklık içinde kaldı]] ETü: bulayık [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bulġayuḳ suw [[bulanık su]] TTü: bulanık [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bulanık: Turbidus [berrak olmayan].

<< ETü bulġan- 1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak ETü bulġa- +In-

 bula-

Benzer sözcükler: bulandırmak, bulanık, bulantı


24.06.2020
bulaş|mak

ETü bulġa- karıştırmak, bulandırmak +Iş-

buldog

İng bulldog güreş için yetiştirilen bir köpek cinsi § İng bull boğa İng dog köpek

buldozer

İng bulldozer bir tür ağır iş makinası (İlk kullanım: 1930 ABD.) İng bull dose «boğa dozu», ağır dayak atma, özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad +er

bulgu

TTü bul- +gU

bulgur

≈ Fa barġul/burġul/bulġur برغل zkaba öğütülmüş buğday