bumbar

bulmaca

TTü bul- +mAcA

buluntu

TTü bul- +(In)tI

bulut

<< ETü bulıt bulut ≈? ETü bu buhar

bulvar

Fr boulevard 1. istihkâm, sur, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde Alm Bollwerk dikme tomruk çiti, sur § EYAlm bollo kütük, tomruk [mod. bohle] (HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak, tomurmak ) Alm werk iş, yapı (<< HAvr *werǵ- çalışmak, işlemek )

bulyon

İng bouillon kaynatılmış et suyu Fr bouillon a.a. Fr bouiller kaynatmak +on

bumbar

[ Amasyalı Mahmud b. İbrahim, Miftahu'l-Luga, <1512]
āganc [Fa.]: Dolmac dere ve mumbār موبار dolması. [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
bombár: budello [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
yüreği, böbreği ve şirdeni ve mumbārıyle sırıklara düzüp 'Ey koyun cigeri' deyü feryād ider

Fa būnbār/mūbār بونبار/موبار zkalın bağırsak Fa būn/mū بون zdışkı

Benzer sözcükler: mumbar


06.08.2015
bumerang

İng boomerang Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk Avustral

buna|mak

≈ ETü muŋa- hastalanmak, sıkıntı çekmek ETü buŋ/muŋ hastalık, sıkıntı, aptallık +(g)A-

bunal|mak

ETü buŋ hastalık, sıkıntı, ıstırap +Al-

bungalov

İng bungalow hafif yazlık ev Gucarati bangalo «Bengalli», Bombay'de Bengalli göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad öz Bengal Hindistan'da bir ülke

bunker

Alm Bunker yer altında beton sığınak İng bunker 1. gemilerde kömür deposu, 2. golf alanında kum çukuru