buna|mak

bulut

<< ETü bulıt bulut ≈? ETü bu buhar

bulvar

Fr boulevard 1. istihkâm, sur, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde Alm Bollwerk dikme tomruk çiti, sur § EYAlm bollo kütük, tomruk [mod. bohle] (HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak, tomurmak ) Alm werk iş, yapı (<< HAvr *werǵ- çalışmak, işlemek )

bulyon

İng bouillon kaynatılmış et suyu Fr bouillon a.a. Fr bouiller kaynatmak +on

bumbar

Fa būnbār/mūbār بونبار/موبار zkalın bağırsak Fa būn/mū بون zdışkı

bumerang

İng boomerang Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk Avustral

buna|mak

ETü: buŋ "sıkıntı" [ Orhun Yazıtları, 735]
ilte buŋ yok [devlette sıkıntı yok] ETü: muŋamak [ Uygurca metinler, <1000]
muŋan [akılsız, geveze], muŋadmas [bunalmaz], muŋkardı [bunalttı, sıkıntıya soktu], muŋuktı [bunaldı, sıkıntıya girdi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bunamiş: fertūt [çok yaşlı]

≈ ETü muŋa- hastalanmak, sıkıntı çekmek ETü buŋ/muŋ hastalık, sıkıntı, aptallık +(g)A-

Not: TTü bunal- edilgen biçimi özgün anlamını korurken, buna- fiili özel anlam kazanmıştır. Önseste b/m dönüşümü için karş. ben1.

Benzer sözcükler: bunak, bunama

Bu maddeye gönderenler: bön, bunal-


10.08.2021
bunal|mak

ETü buŋ hastalık, sıkıntı, ıstırap +Al-

bungalov

İng bungalow hafif yazlık ev Gucarati bangalo «Bengalli», Bombay'de Bengalli göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad öz Bengal Hindistan'da bir ülke

bunker

Alm Bunker yer altında beton sığınak İng bunker 1. gemilerde kömür deposu, 2. golf alanında kum çukuru

bur|mak

<< ETü bür-/*bur- bükmek, kıvırmak << ETü *bügür- ETü bük- sıkılmak, boğulmak [geçişsiz fiil]

bura

ETü bu işaret sıfatı +rA