buna|mak

bulut

Eski Türkçe bulıt "bulut" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bu "buhar" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

bulvar

Fransızca boulevard "1. istihkâm, sur, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Bollwerk "dikme tomruk çiti, sur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca bollo "kütük, tomruk [mod. bohle]" (NOT: Almanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "şişmek, kabarmak, tomurmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Almanca werk "iş, yapı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Almanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werǵ- "çalışmak, işlemek" biçiminden evrilmiştir. )

bulyon

İngilizce bouillon "kaynatılmış et suyu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen bouillon sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca bouiller "kaynatmak" fiilinden +on ekiyle türetilmiştir.

bumbar

Farsça būnbār veya mūbār بونبار/موبار z "kalın bağırsak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būn veya بون z "dışkı" sözcüğünden türetilmiştir.

bumerang

İngilizce boomerang "Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntıdır.

buna|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: buŋ "sıkıntı" [ Orhun Yazıtları, 735]
ilte buŋ yok [devlette sıkıntı yok] Eski Türkçe: muŋamak [ Uygurca metinler, 1000 yılından önce]
muŋan [akılsız, geveze], muŋadmas [bunalmaz], muŋkardı [bunalttı, sıkıntıya soktu], muŋuktı [bunaldı, sıkıntıya girdi] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bunamiş: fertūt [çok yaşlı]

Köken

Eski Türkçe muŋa- "hastalanmak, sıkıntı çekmek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe buŋ veya muŋ "hastalık, sıkıntı, aptallık" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Türkiye Türkçesi bunal- edilgen biçimi özgün anlamını korurken, buna- fiili özel anlam kazanmıştır. Önseste b/m dönüşümü için karş. ben1.

Benzer sözcükler

bunak, bunama

Bu maddeye gönderenler

bön, bunal-


10.08.2021
bunal|mak

Eski Türkçe buŋ "hastalık, sıkıntı, ıstırap" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

bungalov

İngilizce bungalow "hafif yazlık ev" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Hint dillerinden Gucerati dilinde bangalo "«Bengalli», Bombay'de Bengalli göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Bengal "Hindistan'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.

bunker

Almanca Bunker "yer altında beton sığınak" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük İngilizce bunker "1. gemilerde kömür deposu, 2. golf alanında kum çukuru" sözcüğünden alıntıdır.

bur|mak

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan bür- veya *bur- "bükmek, kıvırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bügür- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bük- "sıkılmak, boğulmak [geçişsiz fiil]" fiilinden türetilmiştir.

bura

Eski Türkçe bu "işaret sıfatı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.