burgu

burçak

Eski Türkçe burçak "1. bezelye tanesi veya bezelyegillerden bir bitki, 2. ter damlası" sözcüğünden evrilmiştir.

burçin

Türkiye Türkçesi borçın "alaca boz renkli" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi boz veya bor sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çIn ekiyle türetilmiştir.

burgacık

Türkiye Türkçesi burgaşık sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi burgaş- "burulmak, kıvrılmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

burgaç

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

burgaz

Yunanca ve Eski Yunanca pýrgos πύργος z "kule, özellikle savunma kulesi, burç" sözcüğünden alıntıdır.

burgu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "spiral uçlu delgi aleti" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
maḳḳablar ve divseler ve burġıların envāˁıyle

Köken

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bur- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

burgulamak, burgulu


12.09.2017
burjuva

Fransızca bourgeois "şehirli, orta sınıf mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bourg "kale, surla çevrili kent" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *burgs biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵʰ- "yüksek yer, kale" biçiminden evrilmiştir.

burk|mak

Eski Türkçe burkıt- "buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

burka

Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ بُرْقَُع z "yüzün tümünü örten peçe" sözcüğünden alıntıdır.

burkan

Arapça brk kökünden gelen burkān بركان z "yanardağ, volkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İtalyanca volcano veya Fransızca aynı anlama gelen volcan sözcüğünden alıntıdır.

burlesk

Fransızca ve İngilizce burlesque "kaba güldürü, parodi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen burlesco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca burla "şaka" sözcüğünden türetilmiştir.