burjuva

burçin

<< TTü borçın alaca boz renkli TTü boz/bor +çIn

burgacık

<< TTü burgaşık TTü burgaş- burulmak, kıvrılmak +Uk

burgaç

TTü bur- +(g)Aç

burgaz

Yun/EYun pýrgos πύργος zkule, özellikle savunma kulesi, burç

burgu

TTü bur- +gU

burjuva

[ Ahmed Mithat, Karnaval (roman), 1881]
benim muradım burjuva (esnaf) sınıfının öyle pek de kolaylıkla feth olunur kalelerden olmadığını anlatmak idi [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
ikincisi burjuva sınıfına yani efkâr-ı medeniyeden o kadar behresi olmayan kaba tabiatlı orta halli halka

Fr bourgeois şehirli, orta sınıf mensubu Fr bourg kale, surla çevrili kent Ger *burgs << HAvr *bʰr̥ǵʰ- yüksek yer, kale

 burç

Benzer sözcükler: burjuvalaşmak, burjuvazi


15.06.2015
burk|mak

≈ ETü burkıt- buruşturmak ETü *bur- burmak, bükmek +Ik-

burka

Ar burḳaˁ بُرْقَُع z [#brḳˁ q.] yüzün tümünü örten peçe

burkan

Ar burkān بركان z [#brk] yanardağ, volkan İt volcano Fr volcan a.a.

burlesk

Fr/İng burlesque kaba güldürü, parodi İt burlesco a.a. İt burla şaka

burs

Fr bourse 1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım << OLat bursa para kesesi EYun býrsa βύρσα zderi, kese