burjuva

burçin

Türkiye Türkçesi borçın "alaca boz renkli" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi boz veya bor sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çIn ekiyle türetilmiştir.

burgacık

Türkiye Türkçesi burgaşık sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi burgaş- "burulmak, kıvrılmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

burgaç

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

burgaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca pýrgos πύργος z "kule, özellikle savunma kulesi, burç" sözcüğünden alıntıdır.

burgu

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

burjuva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, Karnaval (roman), 1881]
benim muradım burjuva (esnaf) sınıfının öyle pek de kolaylıkla feth olunur kalelerden olmadığını anlatmak idi [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
ikincisi burjuva sınıfına yani efkâr-ı medeniyeden o kadar behresi olmayan kaba tabiatlı orta halli halka

Köken

Fransızca bourgeois "şehirli, orta sınıf mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bourg "kale, surla çevrili kent" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *burgs biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵʰ- "yüksek yer, kale" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için burç maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

burjuvalaşmak, burjuvazi


15.06.2015
burk|mak

Eski Türkçe burkıt- "buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

burka

Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ بُرْقَُع z "yüzün tümünü örten peçe" sözcüğünden alıntıdır.

burkan

Arapça brk kökünden gelen burkān بركان z "yanardağ, volkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İtalyanca volcano veya Fransızca aynı anlama gelen volcan sözcüğünden alıntıdır.

burlesk

Fransızca ve İngilizce burlesque "kaba güldürü, parodi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen burlesco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca burla "şaka" sözcüğünden türetilmiştir.

burs

Fransızca bourse "1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bursa "para kesesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca býrsa βύρσα z "deri, kese" sözcüğünden alıntıdır.