burk|mak

burgacık

Türkiye Türkçesi burgaşık sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi burgaş- "burulmak, kıvrılmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

burgaç

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

burgaz

Yunanca ve Eski Yunanca pýrgos πύργος z "kule, özellikle savunma kulesi, burç" sözcüğünden alıntıdır.

burgu

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

burjuva

Fransızca bourgeois "şehirli, orta sınıf mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bourg "kale, surla çevrili kent" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *burgs biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵʰ- "yüksek yer, kale" biçiminden evrilmiştir.

burk|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: burkıtmak [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yüzin burkıttı [yüzünü buruşturdu] éşler yüzi burkurdı [kadının yüzü buruştu] Türkiye Türkçesi: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, 1461 yılından önce]
urganı berk burkmak (...) iki kat idip bükmek ve burkamak ve burkaşdırmak. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
burkmak, burkulmak: Buruk olmak, ayak ve kol kemiği burulup sinirleri incinmek.

Köken

Eski Türkçe burkıt- "buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bur- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

burkulmak, burkuntu

Bu maddeye gönderenler

burgacık


04.10.2017
burka

Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ بُرْقَُع z "yüzün tümünü örten peçe" sözcüğünden alıntıdır.

burkan

Arapça brk kökünden gelen burkān بركان z "yanardağ, volkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İtalyanca volcano veya Fransızca aynı anlama gelen volcan sözcüğünden alıntıdır.

burlesk

Fransızca ve İngilizce burlesque "kaba güldürü, parodi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen burlesco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca burla "şaka" sözcüğünden türetilmiştir.

burs

Fransızca bourse "1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bursa "para kesesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca býrsa βύρσα z "deri, kese" sözcüğünden alıntıdır.

burun

Eski Türkçe burun "1. ön, önde olan şey, 2. burun" sözcüğünden evrilmiştir.