burka

burgaç

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

burgaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca pýrgos πύργος z "kule, özellikle savunma kulesi, burç" sözcüğünden alıntıdır.

burgu

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

burjuva

Fransızca bourgeois "şehirli, orta sınıf mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bourg "kale, surla çevrili kent" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *burgs biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵʰ- "yüksek yer, kale" biçiminden evrilmiştir.

burk|mak

Eski Türkçe burkıt- "buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

burka
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
çün açar burḳaˁ ki şeyχ anı göre / eydesin kim şeyχi oda yandura [ Meninski, Thesaurus, 1680]
burḳaˁ: nikâb. Operimentum faciei muliebre.

Köken

Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ بُرْقَُع z "yüzün tümünü örten peçe" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Modern dönemde "Afganistan'a özgü kadın giysisi" anlamında Urduca ve İngilizce üzerinden yeniden alıntılanmıştır.


09.09.2015
burkan

Arapça brk kökünden gelen burkān بركان z "yanardağ, volkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İtalyanca volcano veya Fransızca aynı anlama gelen volcan sözcüğünden alıntıdır.

burlesk

Fransızca ve İngilizce burlesque "kaba güldürü, parodi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen burlesco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca burla "şaka" sözcüğünden türetilmiştir.

burs

Fransızca bourse "1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bursa "para kesesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca býrsa βύρσα z "deri, kese" sözcüğünden alıntıdır.

burun

Eski Türkçe burun "1. önde olan, çıkıntı, 2. burun" sözcüğünden evrilmiştir.

buruş|mak

Eski Türkçe buruş- "burulmak, bükülmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.