burkan

burgaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca pýrgos πύργος z "kule, özellikle savunma kulesi, burç" sözcüğünden alıntıdır.

burgu

Türkiye Türkçesi bur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

burjuva

Fransızca bourgeois "şehirli, orta sınıf mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bourg "kale, surla çevrili kent" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *burgs biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵʰ- "yüksek yer, kale" biçiminden evrilmiştir.

burk|mak

Eski Türkçe burkıt- "buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

burka

Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ بُرْقَُع z "yüzün tümünü örten peçe" sözcüğünden alıntıdır.

burkan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Volcan [Fr.]: kûh-i ateşfeşân, bürkân, yanar dağ

Köken

Arapça brk kökünden gelen burkān بركان z "yanardağ, volkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İtalyanca volcano veya Fransızca aynı anlama gelen volcan sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için volkan maddesine bakınız.

Ek açıklama

19. yy sonlarında ortaya çıkan sözcük modern Arap dillerinde yaygındır. Osmanlıcaya yeni Mısır Arapçasından alınmış olmalıdır.


29.06.2015
burlesk

Fransızca ve İngilizce burlesque "kaba güldürü, parodi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen burlesco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca burla "şaka" sözcüğünden türetilmiştir.

burs

Fransızca bourse "1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bursa "para kesesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca býrsa βύρσα z "deri, kese" sözcüğünden alıntıdır.

burun

Eski Türkçe burun "1. önde olan, çıkıntı, 2. burun" sözcüğünden evrilmiştir.

buruş|mak

Eski Türkçe buruş- "burulmak, bükülmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

buse

Farsça būse بوسه z "öpücük" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça būs بوس z "öpme, öpüş" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Farsça būsidan بوسدن z "öpmek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.