burun

burk|mak

Eski Türkçe burkıt- "buruşturmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

burka

Arapça brḳˁ kökünden gelen burḳaˁ بُرْقَُع z "yüzün tümünü örten peçe" sözcüğünden alıntıdır.

burkan

Arapça brk kökünden gelen burkān بركان z "yanardağ, volkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İtalyanca volcano veya Fransızca aynı anlama gelen volcan sözcüğünden alıntıdır.

burlesk

Fransızca ve İngilizce burlesque "kaba güldürü, parodi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen burlesco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca burla "şaka" sözcüğünden türetilmiştir.

burs

Fransızca bourse "1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bursa "para kesesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca býrsa βύρσα z "deri, kese" sözcüğünden alıntıdır.

burun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [UyU, 900 yılından önce]
burnında boz bulıt ünür [burnundan boz bulut yükselir] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tağ burnı [[dağ zirvesi. Herhangi bir şeyin önünü anlatmak için bu sözcük kullanılır.]] ol mendin burun bardı [o benim önümden gitti]

Köken

Eski Türkçe burun "1. önde olan, çıkıntı, 2. burun" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

burunduruk, burunsak, burunsul, kargaburnu, kuşburnu


10.08.2017
buruş|mak

Eski Türkçe buruş- "burulmak, bükülmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

buse

Farsça būse بوسه z "öpücük" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça būs بوس z "öpme, öpüş" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Farsça būsidan بوسدن z "öpmek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

business

İngilizce business "meşgale, iş güç, işletme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce busy "meşgul" sözcüğünden türetilmiştir.

bustrofedon

İngilizce boustrophedon "antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca boustrophēdón βουστροϕηδόν z "«öküz dönüşü usulünde», antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca boûs βούς z "öküz" ve Eski Yunanca stróphos στρόϕοςύ z "dönüş" sözcüklerinin bileşiğidir.

but

Eski Türkçe būt "bacak" sözcüğünden evrilmiştir.