buyur|mak

butik

Fr boutique dükkân << OLat *apotica EYun apothḗkē αποθήκη zmağaza, depo EYun apo+ thḗkē θήκη zambar, saklama yeri EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

butlan

Ar buṭlān بطلان z [#bṭl fuˁlān msd.] boş ve batıl olma, geçersiz olma Ar baṭala بَطَلَ zbatıl idi, geçersiz ve yanlış idi

buton

Fr bouton her çeşit düğme << EFr boter/bouter sokmak, kakmak +on Ger *buttan

buut

Ar buˁd بُعْد z [#bˁd fuˁl msd.] uzaklık, mesafe, boy Ar baˁuda بَعُدَ zuzak idi, uzaklaştı, uzadı

buyruk

<< ETü buyruk kumandan, emîr ETü *buyur- +Uk

buyur|mak

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol aŋar ayla buyurdı [[ona öyle buyurdu - Oğuzca]]

<< ETü-O buyur- emretmek

Not: Müstakil fiil olarak sadece Oğuz ve Kıpçak lehçelerinde görülür. Ancak türev olan buyruk Orhun yazıtlarından itibaren tüm Türk dillerinde yaygındır.

Benzer sözcükler: buyrulmak, buyrultu, buyurgan

Bu maddeye gönderenler: buyruk


27.02.2015
buz

<< ETü būz donmuş şey, buz ETü būd- donmak, donarak ölmek

buzağı

<< ETü buzāġu sığır yavrusu ≈ Moğ biraġu a.a.

buzuki

Yun buzúki μπουζούκι zYunan meyhane müziğinde bir çalgı TTü bozuk halk müziğinde bağlamanın büyüğü TTü bozla- ses vermek, böğürmek

buzul

TTü buz +Il

bücür

çoc