cümbüş

cücük

≈ Fa cūcak جوجك z [küç.] yavru, civciv çoc

cüda

Fa cudā جدا zayrı, uzak << OFa yutāg ayrı ≈ Ave yuta- a.a.

cühela

Ar cuhalāˀ جهلاء z [#chl fuˁalāˀ çoğ.] cahiller Ar cahūl جاهل z [sf.] pek cahil, bilmez

cülus

Ar culūs جلوس z [#cls fuˁūl msd.] oturma, özellikle tahta oturma Ar calasa جلس zoturdu

cümbür cemaat

<< TTü cumhūr cemāˁat

cümbüş

"devinme" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
şol bir ünden kamusı cünbişdedür [bir seslenişle hepsi harekete geçer] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
düşmen-i bed gümānın hareket ü cünbişi zuhūr iderse "... eğlenme" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cünbiş: Deprenme, hareket etme, salınma. Halen zevk sürme, eğlenme, zevk u safa etme. "... tambura benzer bir saz" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Londra Birahanesi Aile Saz Heyeti: Viyolonsel- Cümbüş- Tambur (...)

Fa cunbiş جنبش zdevinme, kıpırdama << OFa cumbişn a.a. Fa cunbīdan جنبيدن zkıpırdamak, hareket etmek +iş

Benzer sözcükler: cümbüşçü


16.04.2015
cümle

Ar cumla(t) جملة z [#cml fuˁla(t) mr.] 1. bütünlük, tamlık (isim), 2. bütün, tüm (sıfat), 3. gramerde önerme ≈ Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

cündi

Ar cundī ordu mensubu, asker, savaşçı Ar cund ordu Fa/OFa gund 1. topluluk, güruh, 2. ordu

cünha

Ar cunḥa(t)/cinḥa(t) جُِنْحَة zküçük suç, kabahat Ar cunāḥ جناح za.a. Fa gunāh suç

cünüp

Ar cunub جنب z [#cnb fuˁul sf.] yaban, yabancı, murdar, abdestsiz Ar canaba جنب zyüzünü (yana veya öteye) çevirdi

cüret

Ar curˀa(t) جُرءة z [#crA fuˁla(t) msd.] cesaret Ar caruˀa جَرُؤَ zcesaret etti, risk aldı