cağ kebabı

cacık

Farsça jāj ژاژ z "çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad, kendinden yetişen her tür nebat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) jaj "yemeğe katılan bir ot, carum carvi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cadaloz

Türkiye Türkçesi cadı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +oz ekiyle türetilmiştir.

cadde

Arapça cdd kökünden gelen cādda(t) جادّة z "geniş yol, ana yol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadda جَدَّ z "kesti" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişili olabilir; ancak bu kesin değildir.

cadı

Farsça cādū veya cāḏu جادو z "esoterik bilgi sahibi, büyücü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen cādūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yātu- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe yātú यातु z "1. yolcu, 2. büyücü, bir tür kötü ruh, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cafcaf

Farsça cāfcāf جافجاف z "çok süslü kadın, fahişe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cāf جاف z "fahişe" sözcüğünden türetilmiştir.

cağ kebabı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, 1960 yılından önce]
cağ: ... çorap şişi, şemsiye teli vb. (...) cağlık: Parmaklık, korkuluk. [ Milliyet - gazete, 1993]
özellikle şiş kebabını, cağ kebabını ve ızgara sosisini salık veririm

Köken

Ermenice caġ ճաղ z "metal şiş, mil" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Gürcüce aynı anlama gelen cali sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Erzurum bölgesine özgü bir terim iken 20. yy sonlarında genel kullanıma girdi.


06.09.2017
cahil

Arapça chl kökünden gelen cāhil جاهل z "bilmeyen, bilgisiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caiz

Arapça cwz kökünden gelen cāˀiz جائز z "geçen, geçerli, izinli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caka

İtalyanca giacca "ceket" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

calculus

İngilizce calculus "matematikte diferansiyel ve entegral hesabı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince calculus "1. taşçık, çakıl taşı, 2. ufak taşlarla hesap yapma sistemi veya aygıtı, abaküs, 3. her türlü hesap, aritmetik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince calx "taş" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

calip

Arapça clb kökünden gelen cālib جالب z "çeken, çağıran, davet eden, (mal veya davar) getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calaba جلب z "celbetti, getirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.