cağ

cacık

≈ Fa jāj ژاژ zçeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad, kendinden yetişen her tür nebat ≈ Kürd jaj yemeğe katılan bir ot, carum carvi

cadaloz

TTü cadı +oz

cadde

Ar cādda(t) جادّة z [#cdd fāˁila(t) fa. fem.] geniş yol, ana yol <? Ar cadda جَدَّ zkesti

cadı

Fa cādū/cāḏu جادو zesoterik bilgi sahibi, büyücü << OFa cādūk a.a. ≈ Ave yātu- a.a. ≈ Sans yātú यातु z1. yolcu, 2. büyücü, bir tür kötü ruh, cin

cafcaf

Fa cāfcāf جافجاف zçok süslü kadın, fahişe Fa cāf جاف zfahişe

cağ

[ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
cağ: ... çorap şişi, şemsiye teli vb. (...) cağlık: Parmaklık, korkuluk. [ Milliyet - gazete, 1993]
özellikle şiş kebabını, cağ kebabını ve ızgara sosisini salık veririm

Erm caġ ճաղ zmetal şiş, mil ≈ Gürc cali a.a.

Not: Cağ kebabı Erzurum bölgesine özgü bir terim iken 20. yy sonlarında genel kullanıma girdi.

Benzer sözcükler: cağ kebabı


01.07.2021
cahil

Ar cāhil جاهل z [#chl fāˁil fa.] bilmeyen, bilgisiz Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

caiz

Ar cāˀiz جائز z [#cwz fāˁil fa.] geçen, geçerli, izinli Ar cāza جَازَ zgeçti

caka

~? İt giacca ceket

calculus

İng calculus matematikte diferansiyel ve entegral hesabı Lat calculus 1. taşçık, çakıl taşı, 2. ufak taşlarla hesap yapma sistemi veya aygıtı, abaküs, 3. her türlü hesap, aritmetik Lat calx taş +ul°

calip

Ar cālib جالب z [#clb fāˁil fa.] çeken, çağıran, davet eden, (mal veya davar) getiren Ar calaba جلب zcelbetti, getirdi