cadı

caba

Ar cabāˀ جباء z [#cby faˁal ] bir tür olağanüstü vergi Aram gəbā גְּבָא z [#gb] vergi veya ceza tahsil etmek, haczetmek (Kaynak: Jastrow sf. 206.)

cabbar

Ar cabbār جبّار z [#cbr faˁˁāl mesl.] cebr eden, Allah'ın sıfatlarından biri Ar cabara جَبَرَ zgüçlü idi

cacık

≈ Fa jāj ژاژ zçeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad, kendinden yetişen her tür nebat ≈ Kürd jaj yemeğe katılan bir ot, carum carvi

cadaloz

TTü cadı +oz

cadde

Ar cādda(t) جادّة z [#cdd fāˁila(t) fa. fem.] geniş yol, ana yol <? Ar cadda جَدَّ zkesti

cadı

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Dirilüp ol servere aytdi bular / cümle işüŋ cādūlıkdır ser-te-ser [o öndere dedi bunlar, bütün işin sihirbazlıktır baştan başa] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cādū, cādı, cāzū, cāzı: sahhār, sıhırbāz. Magus, incantator, fascinator... & hinc etiam Niger [ve dolayısıyla, zenci]. Zülfi cādū [zenci saçı, Arap saçı]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cādū: Sihirbāz (...) Türkīde [halk dilinde] cadı: Kocakarı, hortlamış, kara kancolos.

Fa cādū/cāḏu جادو zesoterik bilgi sahibi, büyücü << OFa cādūk a.a. ≈ Ave yātu- a.a. ≈ Sans yātú यातु z1. yolcu, 2. büyücü, bir tür kötü ruh, cin

Bu maddeye gönderenler: cadaloz


22.07.2015
cafcaf

Fa cāfcāf جافجاف zçok süslü kadın, fahişe Fa cāf جاف zfahişe

cağ

Erm caġ ճաղ zmetal şiş, mil ≈ Gürc cali a.a.

cahil

Ar cāhil جاهل z [#chl fāˁil fa.] bilmeyen, bilgisiz Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

caiz

Ar cāˀiz جائز z [#cwz fāˁil fa.] geçen, geçerli, izinli Ar cāza جَازَ zgeçti

caka

~? İt giacca ceket