cadı

caba

Arapça cby kökünden gelen cabāˀ جباء z "bir tür olağanüstü vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gb kökünden gelen gəbā גְּבָא z "vergi veya ceza tahsil etmek, haczetmek" fiilinden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 206.)

cabbar

Arapça cbr kökünden gelen cabbār جبّار z "cebr eden, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جَبَرَ z "güçlü idi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

cacık

Farsça jāj ژاژ z "çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad, kendinden yetişen her tür nebat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) jaj "yemeğe katılan bir ot, carum carvi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cadaloz

Türkiye Türkçesi cadı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +oz ekiyle türetilmiştir.

cadde

Arapça cdd kökünden gelen cādda(t) جادّة z "geniş yol, ana yol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadda جَدَّ z "kesti" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişili olabilir; ancak bu kesin değildir.

cadı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Dirilüp ol servere aytdi bular / cümle işüŋ cādūlıkdır ser-te-ser [o öndere dedi bunlar, bütün işin sihirbazlıktır baştan başa] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cādū, cādı, cāzū, cāzı: sahhār, sıhırbāz. Magus, incantator, fascinator... & hinc etiam Niger [ve dolayısıyla, zenci]. Zülfi cādū [zenci saçı, Arap saçı]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cādū: Sihirbāz (...) Türkīde [halk dilinde] cadı: Kocakarı, hortlamış, kara kancolos.

Köken

Farsça cādū veya cāḏu جادو z "esoterik bilgi sahibi, büyücü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen cādūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yātu- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe yātú यातु z "1. yolcu, 2. büyücü, bir tür kötü ruh, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Bu maddeye gönderenler

cadaloz


22.07.2015
cafcaf

Farsça cāfcāf جافجاف z "çok süslü kadın, fahişe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cāf جاف z "fahişe" sözcüğünden türetilmiştir.

cağ kebabı

Ermenice caġ ճաղ z "metal şiş, mil" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Gürcüce aynı anlama gelen cali sözcüğü ile eş kökenlidir.

cahil

Arapça chl kökünden gelen cāhil جاهل z "bilmeyen, bilgisiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caiz

Arapça cwz kökünden gelen cāˀiz جائز z "geçen, geçerli, izinli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caka

İtalyanca giacca "ceket" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.