cam

cahil

Arapça chl kökünden gelen cāhil جاهل z "bilmeyen, bilgisiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caiz

Arapça cwz kökünden gelen cāˀiz جائز z "geçen, geçerli, izinli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caka

İtalyanca giacca "ceket" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

calculus

İngilizce calculus "matematikte diferansiyel ve entegral hesabı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince calculus "1. taşçık, çakıl taşı, 2. ufak taşlarla hesap yapma sistemi veya aygıtı, abaküs, 3. her türlü hesap, aritmetik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince calx "taş" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

calip

Arapça clb kökünden gelen cālib جالب z "çeken, çağıran, davet eden, (mal veya davar) getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calaba جلب z "celbetti, getirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

cam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"cam" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
degme bir pençerede biŋ dürlü cām "... kadeh" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
örü durur iken ele aldı cām / anuŋ ˁışḳına anı içti tamām

Köken

Farsça ve Orta Farsça cām جام z "bardak, kadeh, sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yāme- sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Özgün anlamı “kadeh, bardak” iken Farsça ve Türkçede "cam" anlamını kazanmıştır. Karş. sırça, şişe. Balkan dillerinde Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler

buzlu cam, cam cila, camgöbeği, camgöz, camgüzeli, camlaşmak, camlatmak, camsı

Bu maddeye gönderenler

ısıcam


26.02.2019
camadan

Farsça cāme-dān جامه دان z "giysi torbası, bohça" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cāme "giysi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yāmag sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yāhma "kıyafet, kuşam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yāh- "kuşanmak, kuşak takmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯eh₃s-neh₂-(*i̯ōs-nā-) "kuşanmak" biçiminden evrilmiştir.

cambaz

Farsça cān-bāz جانباز z "canıyla oynayan, akrobat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān جان z "can" ve Farsça bāz باز z "oynayan" sözcüklerinin bileşiğidir.

camekân

Farsça cāme-kan جامهكن z "soyunma odası, giysilik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cāma جامه z "giysi" ve Farsça kandan, kan- كندن, كن z "çıkarmak, soymak, soyunmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

camız

Arapça cāmūs veya cāmūş جاموس/جاموش z "manda, su sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gamūş גמוש z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen gaw mēş گوميش z deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Orta Farsça gaw گو z "inek, sığır" sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓw-s biçiminden evrilmiştir.

cami

Arapça mascīdu'l-cāmiˁ مسجيد ال)جامع) z "cuma mescidi, cuma namazı kılınan mescit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cmˁ kökünden gelen cāmiˁ جامع z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.