cambaz

caka

~? İt giacca ceket

calculus

İng calculus matematikte diferansiyel ve entegral hesabı Lat calculus 1. taşçık, çakıl taşı, 2. ufak taşlarla hesap yapma sistemi veya aygıtı, abaküs, 3. her türlü hesap, aritmetik Lat calx taş +ul°

calip

Ar cālib جالب z [#clb fāˁil fa.] çeken, çağıran, davet eden, (mal veya davar) getiren Ar calaba جلب zcelbetti, getirdi

cam

Fa/OFa cām جام zbardak, kadeh, sürahi ≈ Ave yāme- a.a.

camadan

Fa cāme-dān جامه دان zgiysi torbası, bohça Fa cāme giysi << OFa yāmag a.a. ≈ Ave yāhma kıyafet, kuşam Ave yāh- kuşanmak, kuşak takmak << HAvr *i̯eh₃s-neh₂-(*i̯ōs-nā-) kuşanmak

cambaz

"canıyla oynayan, yiğit" [ Danişmend-Name, 1360]
Melik Dānişmend Gāzī, ol dīn cān-bāzı, meydāna girüp kāfire mukābil oldı. "canlı hayvan tüccarı" [ Edirne Sancağı Tahrir Defteri, 1456]
kātib, çerçi, cān-bāz, taşcı, takiyeci "cam oynatan?" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
hokkabāz ve surāhibāz ve cānbāz (...) ve kāsebāz ve kadehbāz ve şīşebāz ve çanakbāz

Fa cān-bāz جانباز zcanıyla oynayan, akrobat § Fa cān جان zcan Fa bāz باز zoynayan

 can, +baz

Not: Esas anlamı "can oynatan" olmakla beraber Evliya Çelebi ve benzeri örneklerde “kadeh oynatan” anlamında cām-bāz ile anlam kaynaşması görülür

Benzer sözcükler: cambazlık


09.09.2017
camekân

Fa cāme-kan جامهكن zsoyunma odası, giysilik § Fa cāma جامه zgiysi Fa kandan, kan- كندن, كن zçıkarmak, soymak, soyunmak

camız

Ar cāmūs/cāmūş جاموس/جاموش zmanda, su sığırı ≈ Aram gamūş גמוש za.a. Fa/OFa gaw mēş گوميش za.a. OFa gaw گو zinek, sığır << HAvr *gʷṓw-s a.a.

cami

Ar mascīdu'l-cāmiˁ مسجيد ال)جامع) zcuma mescidi, cuma namazı kılınan mescit Ar cāmiˁ جامع z [#cmˁ fāˁil fa.] toplayan, bir araya getiren Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

camia

Ar cāmiˁ جامع z [#cmˁ fāˁil fa.] toplayan, bir araya getiren

can

Fa cān جان zyaşam << OFa gyān ruh, yaşam ≈ Sans vyāna- ruh