canfes

cami

Arapça mascīdu'l-cāmiˁ مسجيد ال)جامع) z "cuma mescidi, cuma namazı kılınan mescit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cmˁ kökünden gelen cāmiˁ جامع z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

camia

Arapça cmˁ kökünden gelen cāmiˁ جامع z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden türetilmiştir.

can

Farsça cān جان z "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça gyān "ruh, yaşam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe vyāna- "ruh" sözcüğü ile eş kökenlidir.

canan

Farsça cānān جانان z "canlar, şiirde sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān sözcüğünün çoğuludur.

canavar

Farsça cānvar veya cānāvar جانور z "canlı yaratık, her çeşit hayvan" sözcüğünden alıntıdır.

canfes
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
cānfes: İnce, parlak ve ekseriya iki renk ibraz eden ipek kumaş.

Köken

Farsça cān-fizā جانفزا z "cana can katan, ferahlık veren" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça fizā veya fizāy فزا/فزاى z "artıran, büyüten, fazla, çok" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça fuzūdan, fizā- فزودن, فزا z "artırmak, çoğaltmak" fiilinden türetilmiştir. )


04.08.2015
cangıl

İngilizce jungle "tropik orman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe cangala जङ्गल z "çöl, yaban, ekime elverişli olmayan arazi" sözcüğünden alıntıdır.

canhıraş

Farsça cānχirāş جان خراش z "can yakan, bağır tırmalayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça χirāş خراش z "tırmalayan, yaralayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça χirāşīdan خراشيدن z "tırmalamak" fiilinden türetilmiştir. )

cani

Arapça cny kökünden gelen cāni جانٍ z "suç işleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canā جنا z "suç işledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caniko

Farsça cān sözcüğünden türetilmiştir.

canip

Arapça cnb kökünden gelen cānib جانب z "yan, yaka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canaba جَنَبَ z "yüzünü (yana, öteye) çevirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.