car

cani

Ar cāni جانٍ z [#cny fāˁil fa.] suç işleyen Ar canā جنا zsuç işledi

caniko

Fa cān

canip

Ar cānib جانب z [#cnb fāˁil fa.] yan, yaka Ar canaba جَنَبَ zyüzünü (yana, öteye) çevirdi

cansiperane

Fa cān sipār canını feda eden +āne § Fa cān جان zcan Fa sipurdan, sipār سپر zısmarlamak, tevdi ve teslim etmek

caps

İng caps büyük harfler İng capital [abb.] başlık, baş para, baş harf

car

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oğlan çarladı [bebek ağladı/zırladı] TTü: carıldamak [ Darir, Fütuhu'ş-Şam terc., 1392]
çekirge gibi carıldaşdılar TTü: car car [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bar bar bağırır ve çar çar çağırır

onom bağırma ve çağırma sesi

 cır

Not: Karş. bar bar bağırmak, car car çağırmak. • Bir yandan şar/şarıl/şarılda-, diğer yandan caz/cazır/cazırda- grubuyla anlam ilişkisi vardır. Cır/cırıl/cırılda- grubunun yüksek volümlü halini ifade eder.

Benzer sözcükler: carıl, carıl carıl, carıldamak, carıltı, carlamak

Bu maddeye gönderenler: cart


03.06.2015
caraskal

Ar carr aṯḳāl جرّ الأثقال zyük kaldırma fenni ve sanatı, mekanik § Ar carr جرّ z [#crr faˁl msd.] çekme Ar aṯḳāl أثقال z [#s̠ḳl afˁāl çoğ.] ağırlıklar, yükler Ar ṯiḳla(t) [t.] ağırlık

cari

Ar cāri جارٍ z [#cry fāˁil fa.] cereyan eden, akan, süregiden Ar carā جَرَا z(hızla) aktı, koştu

cariye

Ar cāriya(t) جارية z [#cry fāˁila(t) fa. fem.] dişi hizmetçi, seks kölesi Ar carā جَرَا zaktı, koştu

carpaccio

İt carpaccio ince kıyılarak marine edilmiş çiğ et (İlk kullanım: 1961 Giuseppe Cipriano, Venedik'te Harry's Bar yöneticisi.) öz Vittore Carpaccio çiğ et rengini başarıyla kullanan Rönesans ressamı (1460-1525)

cart

onom car tiz ve yüksek ses +t