cavlak

carpaccio

İt carpaccio ince kıyılarak marine edilmiş çiğ et (İlk kullanım: 1961 Giuseppe Cipriano, Venedik'te Harry's Bar yöneticisi.) öz Vittore Carpaccio çiğ et rengini başarıyla kullanan Rönesans ressamı (1460-1525)

cart

onom car tiz ve yüksek ses +t

casual

İng casual 1. tesadüfi, gelişigüzel, 2. gayrıresmi, düzen dışı Lat casualis tesadüfi Lat casus [pp.] 1. düşme, 2. denk gelme, rastlantı +al° Lat cadere düşmek +()t°

casus

Ar cāsūs جاسوس z [#css fāˁūl fa.] yoklayıcı, casus Ar cassa جَسَّ zelle yokladı, elledi ≈ Aram gəşaş גְשַׁשׁ z [#gşş] a.a.

catering

İng catering ihtiyaç maddesi tedariki, özellikle yemek tedariki İng cater temin etmek, tedarik etmek +ing EFr acatour büyük hanelerde tedarik görevlisi [mod. acheteur] << Lat acceptator [den.] tedarik eden, satın alıcı Lat accipere, accept- almak +(t)or

cavlak

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cavlak: Çıplak, daz, dazlak. cascavlak: çır çıplak. TTü: [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
cavlak çekmek: Ölmek.

≈ TTü cıblak/cıbıldak

 çıplak

Not: Çıplak sözcüğünün varyant biçimidir. Kalenderî tarikatının bir kolu olan Cevlākiye, Şam'da 1280 dolayında vefat eden Cemaleddin-i Mücerred "Çıplak C." tarafından kurulmuştur; bedenlerini tamamen tıraş etmeleriyle tanınırlardı. • Cavlağı çekmek "çıplak olarak musalla taşına yatmak" anlamındadır.

Benzer sözcükler: cascavlak, cavlağı çekmek


21.09.2017
cay|mak

<<? TTü kay- dönmek

cayır

onom yanma sesi

caz

İng jazz 1. Güney ABD zenci ağızlarında gürültülü eğlence, şamata, 2. bir tür müzik

cazbant

İng jazzband § İng jazz İng band grup, takım

cazgır

<< TTü cihazgir tören gereçlerini taşıyan, çeyiz taşıyan § Ar cihāz جهاز zdonanım, her türlü tören için gerekli eşya ve gereçler Fa gīr گير ztutan