caz

casus

Ar cāsūs جاسوس z [#css fāˁūl fa.] yoklayıcı, casus Ar cassa جَسَّ zelle yokladı, elledi ≈ Aram gəşaş גְשַׁשׁ z [#gşş] a.a.

catering

İng catering ihtiyaç maddesi tedariki, özellikle yemek tedariki İng cater temin etmek, tedarik etmek +ing EFr acatour büyük hanelerde tedarik görevlisi [mod. acheteur] << Lat acceptator [den.] tedarik eden, satın alıcı Lat accipere, accept- almak +(t)or

cavlak

≈ TTü çıblak/cıbıldak

cay|mak

<<? TTü kay- dönmek

cayır

onom yanma sesi

caz

[ Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1928]
caz denilen barbar musıkinin ahenginde

İng jazz 1. Güney ABD zenci ağızlarında gürültülü eğlence, şamata, 2. bir tür müzik

Not: İngilizce sözcüğün kökeni belirsizdir; 1910 dolayında kullanıma girmiştir. Caz müziği Fransa'da 1918'den başlayarak popüler olmuş, 1920-21'de İstanbul'da duyulmuştur.

Bu maddeye gönderenler: cazbant


06.12.2019
cazbant

İng jazzband § İng jazz İng band grup, takım

cazgır

<< TTü cihazgir tören gereçlerini taşıyan, çeyiz taşıyan § Ar cihāz جهاز zdonanım, her türlü tören için gerekli eşya ve gereçler Fa gīr گير ztutan

cazibe

Ar cāḏiba(t) جاذِبة z [#cḏb fāˁila(t) fa. fem.] çeken (şey, kuvvet) Ar cāḏib جاذب zçeken

cazip

Ar cāḏib جاذب z [#cḏb fāˁil fa.] cezbeden, çeken, çekici Ar caḏaba جَذَبَ zkendine çekti

CD

İng CD [abb.] İng compact disc sıkıştırılmış disk