cazgır

cavlak

≈ TTü çıblak/cıbıldak

cay|mak

<<? TTü kay- dönmek

cayır

onom yanma sesi

caz

İng jazz 1. Güney ABD zenci ağızlarında gürültülü eğlence, şamata, 2. bir tür müzik

cazbant

İng jazzband § İng jazz İng band grup, takım

cazgır

"yağlı güreş tellalı" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Akyazılı Cemal, Hendekli İsmail, Akyazılı Ahmed pehlivanlardır. Cazgır: Hendekli Halil Usta

<< TTü cihazgir tören gereçlerini taşıyan, çeyiz taşıyan § Ar cihāz جهاز zdonanım, her türlü tören için gerekli eşya ve gereçler Fa gīr گير ztutan

 cihaz, +gir

Not: Edirne ağzından 20. yy ortalarında genel kullanıma geçmiştir. • Anadolu ağızlarında rastlanan cazğır "cadı karı" < cāzū "cadı" (DS sf. 870) ayrı kelime kabul edilmelidir.


20.09.2017
cazibe

Ar cāḏiba(t) جاذِبة z [#cḏb fāˁila(t) fa. fem.] çeken (şey, kuvvet) Ar cāḏib جاذب zçeken

cazip

Ar cāḏib جاذب z [#cḏb fāˁil fa.] cezbeden, çeken, çekici Ar caḏaba جَذَبَ zkendine çekti

CD

İng CD [abb.] İng compact disc sıkıştırılmış disk

cebeci

Moğ cebe donanım, silah, zırh +çI

cebel

Ar cabal جبل z [#cbl faˁal ] dağ