cebeci

cazbant

İngilizce jazzband sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce jazz ve İngilizce band "grup, takım" sözcüklerinin bileşiğidir.

cazgır

Türkiye Türkçesi cihazgir "tören gereçlerini taşıyan, çeyiz taşıyan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, her türlü tören için gerekli eşya ve gereçler" ve Farsça gīr گير z "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir.

cazibe

Arapça cḏb kökünden gelen cāḏiba(t) جاذِبة z "çeken (şey, kuvvet)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāḏib جاذب z "çeken" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

cazip

Arapça cḏb kökünden gelen cāḏib جاذب z "cezbeden, çeken, çekici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جَذَبَ z "kendine çekti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

CD

İngilizce CD sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce compact disc "sıkıştırılmış disk" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cebeci
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

cebe "zırh" [ anon., Ebâmüslim-nâme terc., 1500 yılından önce]
vücūdların pūlad [çelik] cebelere garkedüp [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, 1481 yılından önce]
kapucular kedχudāsına altmış akça ve cebeci ve topçu başına ellişer akça ulūfe

Köken

Moğolca cebe "donanım, silah, zırh" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

cebehane, cebeli

Bu maddeye gönderenler

cephane


01.02.2018
cebel

Arapça cbl kökünden gelen cabal جبل z "dağ" sözcüğünden alıntıdır.

cebelleş|mek

Türkiye Türkçesi cedelleş- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Arapça cadal جدل z "tartışma, çekişme, niza" sözcüğünden +lAş- ekiyle türetilmiştir.

cebellezi

Türkiye Türkçesi cep sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ceberrut

Arapça cbr kökünden gelen cabarūt جبروت z "azamet, celal, olağanüstü büyük güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gbr kökünden gelen gebarūthā גברות z "güç, iktidar, yiğitlik, azamet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר z "üstün olmak, galebe çalmak, güç göstermek" fiilinden türetilmiştir.

cebin

Arapça cbn kökünden gelen cabān veya cabīn جبين/جبان z "1. alın, 2. korkak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabuna جَبْنَ z "korkuya kapıldı, korkak idi" fiili ile eş kökenlidir.