cebelleş|mek

cazibe

Arapça cḏb kökünden gelen cāḏiba(t) جاذِبة z "çeken (şey, kuvvet)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāḏib جاذب z "çeken" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

cazip

Arapça cḏb kökünden gelen cāḏib جاذب z "cezbeden, çeken, çekici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جَذَبَ z "kendine çekti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

CD

İngilizce CD sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce compact disc "sıkıştırılmış disk" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cebeci

Moğolca cebe "donanım, silah, zırh" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

cebel

Arapça cbl kökünden gelen cabal جبل z "dağ" sözcüğünden alıntıdır.

cebelleş|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[HAdıvar, 1926]
cedelleşmek [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
becelleşmek -> mecelleşmek: Çekişmek. [ Milliyet - gazete, 1956]
İstanbul'un kar ve fırtına ile cebelleştiği bir gün

Köken

Türkiye Türkçesi cedelleş- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Arapça cadal جدل z "tartışma, çekişme, niza" sözcüğünden +lAş- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için cedel maddesine bakınız.


06.09.2017
cebellezi

Türkiye Türkçesi cep sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ceberrut

Arapça cbr kökünden gelen cabarūt جبروت z "azamet, celal, olağanüstü büyük güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gbr kökünden gelen gebarūthā גברות z "güç, iktidar, yiğitlik, azamet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר z "üstün olmak, galebe çalmak, güç göstermek" fiilinden türetilmiştir.

cebin

Arapça cbn kökünden gelen cabān veya cabīn جبين/جبان z "1. alın, 2. korkak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabuna جَبْنَ z "korkuya kapıldı, korkak idi" fiili ile eş kökenlidir.

cebir

Arapça cbr kökünden gelen cabr جبر z "1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, kuvvet, üstünlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר z "güçlü ve üstün olmak" fiili ile eş kökenlidir.

cedel

Arapça cdl kökünden gelen cadal جدل z "kavga, niza, (ilimde) münazara, (mantıkta) diyalektik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, doladı, katıştırdı" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice gdl kökünden gelen gədal גְדַל z "burmak, ip örmek, sarmaştırmak, dolamak" fiili ile eş kökenlidir.