ceberrut

CD

İng CD [abb.] İng compact disc sıkıştırılmış disk

cebeci

Moğ cebe donanım, silah, zırh +çI

cebel

Ar cabal جبل z [#cbl faˁal ] dağ

cebelleş|mek

<< TTü cedelleş- Ar cadal جدل ztartışma, çekişme, niza +lAş-

cebellezi

<? TTü cep

ceberrut

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ḳubbe-i ḳurb-i ceberūta yol bula-idi [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ceberūt: Kibir, azamet, celal (Allaha mahsus olup insana yakışmadığı içün ibād [kullar] hakkında ancak zem [ayıplama] maksadiyle kullanılır.) [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
ceberrut: (...) 3. (sıfat) Merhametsiz, zorba.

Ar cabarūt جبروت z [#cbr] azamet, celal, olağanüstü büyük güç Aram gebarūthā גברות z [#gbr] güç, iktidar, yiğitlik, azamet Aram gəbar גבר züstün olmak, galebe çalmak, güç göstermek

 cebir

Not: Sıfat olarak kullanımı 20. yy'da türemiştir. r jeminasyonu da yakın dönemin ürünü olmalıdır. • Karş. Aram gebārā "yiğit, kudretli; penis". Jastrow sf. 234. Tevrat'ta ve diğer dini kitaplarda geçen Gabri-el (Cebrail) adı "tanrının kudreti" veya "Tanrı El'in penisi" olarak yorumlanabilir.

Benzer sözcükler: ceberut


28.07.2015
cebin

Ar cabān/cabīn جبين/جبان z [#cbn faˁīl sf.] 1. alın, 2. korkak ≈ Ar cabuna جَبْنَ zkorkuya kapıldı, korkak idi

cebir

Ar cabr جبر z [#cbr faˁl msd.] 1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, kuvvet, üstünlük Ar cabara جبر z1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı ≈ Aram gəbar גבר zgüçlü ve üstün olmak

cedel

Ar cadal جدل z [#cdl faˁal ] kavga, niza, (ilimde) münazara, (mantıkta) diyalektik ≈ Ar cadala جدل zburdu, doladı, katıştırdı ≈ Aram gədal גְדַל z [#gdl] burmak, ip örmek, sarmaştırmak, dolamak

cedit

Ar cadīd جديد z [#cdd faˁīl sf.] 1. kesik, taze biçilmiş (kumaş veya meyve), 2. yeni Ar cadda جدّ z1. biçti, 2. keskin idi, canlı ve gayretli idi

cefa

Ar cafāˀ جفاء z [#cfw faˁāl msd.] kabalık, eziyet, zahmet Ar cafā جَفَا zkırıcı davrandı